penze - doba bez pracovního příjmu


Nepeněžní příjem ze životního pojištění. Příjem o kterém nevíte

26.11.2014 00:00

Nepeněžní příjem ze životního pojištěníČerpání nepeněžního příjmu ze smlouvy životního pojištění se týká mnoha smluv životního pojištění, aniž o tom jejich majitelé vědí.

Z mého předchozího článku „Novela zákona o dani z příjmu se dotkne každého majitele životního pojištění“ již víte, že vám vaše pojišťovna nabídne výběr ze 2 možností:

1.       Formou „tichého souhlasu“ přistoupit na nové pojistné podmínky vašeho životního pojištění.

2.       Písemně vyjádřit svůj nesouhlas s novými pojistnými podmínkami.

 

Co je to příjem ze životního pojištění tak, jak o něm mluví od 1. 1. 2015 nový Zákon o dani z příjmu?

V pojistných podmínkách smlouvy musí být výslovně uvedeno, že „není umožněna výplata jiného příjmu, než pojistného plnění nebo odbytného“ (odbytné se vyplácí při zániku smlouvy před uplynutím pojistné doby).

Příjem je v zákoně definován jako příjem peněžní i nepeněžní.

 

3 nejčastější příjmy ze životního pojištění

1.       Mimořádné výběry - umožňují výběr z hodnoty investice/fondu nebo z pojistné rezervy (u kapitálového životního pojištění)

2.       Platební prázdniny - umožňují po určitou dobu neplatit pojistné (častý reklamní argument pojišťoven dokládající flexibilitu životního pojištění) a zároveň být pojištěn. Úhradu rizikového pojistného provádí pojišťovna z hodnoty investice/fondu.

3.       Smlouva jen „na riziko“ – v poslední době klienti velmi často slyší na prodejní argumenty investičního životního pojištění v podobě minimalizované investiční složky, "životko jen na úraz". Od druhé poloviny trvání smlouvy, kdy roste cena pojistného, dochází ke snižování hodnoty fondu/investice. Tato může být zcela spotřebována. Pojistné plnění je pak nulové.

Ve druhém a třetím případě se jedná o nepeněžní příjmy.

 

Jaké riziko představují nepeněžní příjmy ze životního pojištění?

Nevíte o nich! Na základě vašeho „tichého souhlasu“ budete využívat daňově uznatelnou smlouvu životního pojištění.

Nejhorší varianta:

Pojistné plnění na konci pojistné doby bude nula, protože hodnota investice/fondu se vyčerpala na pokrytí nákladů rizikového pojištění. Všechny částky, o které jste si snížili základ daně, budete muset 10 let zpětně dodanit, ze svého.

Lepší varianta:

Pojistné plnění pokryje daňové náklady. Ze svého nebudete muset hradit nic.

Péče dnes o vaše osobní finanční portfolio ochrání vaše úspory před daňovým zatížením později. V době kdy své peníze budete potřebovat nejvíce, v době kdy se budete chystat do penze.

 

TIP NA ZÁVĚR

Využijte daňové změny v životním pojištění ke svému prospěchu na maximum! Začněte tím, že se najdete v některé ze 7 modelových situací v článku zde.

Podařilo se ? 

A nejlépe písemně (ať si své odpovědi můžete později promyslet) si odpovězte na tyto 3 strategické otázky:

1.       Proč mám tuto smlouvu osobního/životního pojištění?

2.       Jak tuto smlouvu životního pojištění budu do konce pojistné doby využívat?

3.       Co pro to musím do konce roku 2014 a do 31. 3. 2015 udělat, aby se to povedlo?

 

Potřebujete pomoc?

Klikněte zde.

 

Dagmar Rendlová

Dagmar Rendlová

Pomáhá současným i budoucím penzistům nastavit aktivní finanční a majetkové portfolio, individuálně podle jejich potřeb. Takové portfolio, které i vás dovede k dalšímu příjmu, až to budete potřebovat.

—————

Zpět