penze - doba bez pracovního příjmu


Investujete do podílových fondů a štvou vás poplatky?

27.06.2013 00:00

Investování do fondůDnes se společně zamyslíme prostřednictvím článku z časopisu Fondschop nad smyslem, či nesmyslem poplatků při investování do fondů.

Slovníček pojmů:

Aktivně řízené portfolio

-          portfolio manažer se snaží o výběr nejlepších titulů cenných papírů, ve kterých je koncentrovaný majetek fondu

naopak

Pasivně řízené portfolio

-          mnoho titulů cenných papírů v majetku fondu, kde procentuální zastoupení každého z nich v majetku fondu je nízké.  Znamená to například pro fond vysoké náklady

Benchmark /benčmárk/

-          ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost fondu

-          stanovuje se podle investičního cíle a zaměření fondu, který je definován ve statutu fondu

-          návrh na benchmark podává manažer fondu a musí být schválen investičním výborem fondu

-          je uveden ve statutu fondu

Například: Benchmarkem fondu zaměřeného na celosvětové akcie by měl být ukazatel (index) obsahující akcie všech hlavních regionů.

A konečně slíbený článek:

FONDSHOP.pdf (939,3 kB)

 

Má pro mě význam sledovat benchmark? 

Jako podstatné vidíme porovnat rozdíl mezi tím, kolik jsme do fondu vložili peněz a celkovou hodnotou podílových listů, kterou najdeme na výpisu.

V článku jsme si připomněli, že existuje reálné riziko plynoucí z aktivity (nebo neaktivity) manažerů fondu

 

A poplatky?

Jejich smysl a výše se odvíjí právě od kvality manažerů fondu a správně zvoleného benchmarku.

 

TIP NA ZÁVĚR

Přečtěte si statut svého podílového fondu a zjistěte, co je jeho benchmarkem.

 

Dagmar Rendlová

Pomáhá současným i budoucím penzistům nastavit aktivní finanční a majetkové portfolio, individuálně podle jejich potřeb. Takové portfolio, které i vás dovede k dalšímu příjmu, až to budete potřebovat.

—————

Zpět